KONKURS ''ŚWIĄTECZNA KARTKA''
KONKURS ''ŚWIĄTECZNA KARTKA''Punkt Przedszkolny "Chatka Puchatka" w Radomierzycach
zaprasza do udziału w konkursie plastycznym pt.:  "Świąteczna Kartka"

REGULAMIN KONKURSU:
1. Organizatorem konkursu jest:
Punkt Przedszkolny "Chatka Puchatka" w Radomierzycach
Radomierzyce 7
59-900 Zgorzelec

2. Konkurs jest przeznaczony dla dzieci i rodziców Przedszkola „Chatka Puchatka”
3.Tematyka prac powinna koncentrować się wokół hasła: „Świąteczna Kartka”
4. Czas trwania konkursu: 18.11.2014- 05.12.2014r.
5. Cele konkursu:
- zainteresowanie dzieci i rodziców tematyką zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia;
- wyzwolenie wyobraźni poprzez ekspresję plastyczną;
- wymiana doświadczeń plastycznych.
6. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy płaskiej dowolną techniką plastyczną.
Każda rodzina może wykonać dowolną liczbę kartek.
7. Kryteria wyboru prac:
- pomysłowość
- samodzielność wykonania
- wrażenie artystyczne
8. Kartki należy podać nauczycielom grup przedszkolnych do 05.12.2014r. Kartek nie należy podpisywać- będą anonimowe.
9. Rozstrzygnięcie konkursu – po 07.12.2014r.
10. Prace plastyczne zostaną ocenione przez specjalnie powołane w tym celu Jury.
11. Wszystkie prace zostaną wyeksponowane w przedszkolu na wystawie.
12. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej przedszkola. Autorzy najciekawszych prac otrzymają nagrody i wyróżnienia.
13. Prace pozostają do dyspozycji organizatora konkursu. Udział w konkursie jest jednoznaczny z przyznaniem prawa do wykorzystania prac oraz danych personalnych w celu popularyzacji konkursu. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu, zgodą na publikację danych osobowych z zamieszczeniem fotografii pracy w prasie i na stronach internetowych.
18. Dodatkowych informacji udzielają nauczyciele grup.
ZAPRASZAMY!
Facebook


Zajęcia dodatkowe
j. angielski J.Angielski
kolo odkrywcy Koło Małego Odkrywcy
rytmika i logopedia Rytmika i zajęcia logopedyczne
sportowe i plastyczne Zajęcia sportowe i plastyczne