KOŁO MAŁEGO OKDRYWCY
Otaczająca nas przyroda jest bezcennym skarbem. Szacunku do niej powinniśmy uczyć już od najmłodszych lat.
Celem zajęć jest kształtowanie wśród dzieci świadomości ekologicznej, wrażliwości na piękno natury oraz rozbudzenie zainteresowania zjawiskami przyrody.
W ramach organizowanych zajęć maluchy poznają:

- podstawowe pojęcia z zakresu ekologii i ochrony środowiska,
- podstawowe metody i sposoby ochrony środowiska,
- korzyści wynikające z racjonalnego i oszczędnego gospodarowania zasobami przyrody,
- przyczyny zanieczyszczenia wody i powietrza,
- zasady właściwego zachowania się w naturalnym środowisku,
- chronione gatunki roślin i zwierząt,
- potrzebę segregowania śmieci,
- działania zmierzające do zmniejszenia zużycia wody i energii oraz ilości odpadów w przedszkolu i w swoim domu.

Przeprowadzone eksperymenty, obserwacje, wycieczki, spacery oraz prowadzone dyskusje pomogą wyjaśnić wiele zagadek nurtujących maluchy, rozwinąć umiejętności i rozbudzić ich zainteresowania.
Zajęcia wpłyną doskonale na wyobraźnię, pamięć, myślenie i zapamiętywanie maluchów.

Facebook


Zajęcia dodatkowe
j. angielski J.Angielski
kolo odkrywcy Koło Małego Odkrywcy
rytmika i logopedia Rytmika i zajęcia logopedyczne
sportowe i plastyczne Zajęcia sportowe i plastyczne