RYTMIKA I ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE


RYTMIKA


Zajęcia są prowadzone poprzez twórcze obcowanie z muzyką.
Przynosi to radość i satysfakcję, ułatwia kontakt z otoczeniem, uczy przez zabawę.
Zajęcia te korzystnie wpływają na umuzykalnienie, poczucie rytmu i koordynacji ruchowej, kształtują estetykę ruchu, piękna i harmonii, doskonale wpływają na kształtowanie prawidłowej postawy, sprzyjają dobremu nastrojowi, odprężają.
Tematyka muzyczna każdych zajęć dobierana jest w zależności od pory roku i okoliczności.


ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE


Zajęcia logopedyczne organizowane w punkcie mają one na celu kształtowanie mowy u dzieci oraz dbanie o jej prawidłowy rozwój.
Ćwiczenia logopedyczne służą wszystkim dzieciom, zarówno tym których mowa nie budzi zastrzeżeń, jak i tym które mówią wadliwie.
W odniesieniu do pierwszych pełnią funkcję rozwojową i profilaktyczną, w odniesieniu do drugich zawierają elementy korekcji.
Facebook


Zajęcia dodatkowe
j. angielski J.Angielski
kolo odkrywcy Koło Małego Odkrywcy
rytmika i logopedia Rytmika i zajęcia logopedyczne
sportowe i plastyczne Zajęcia sportowe i plastyczne