ZAJĘCIA SPORTOWE I PLASTYCZNE


ZAJĘCIA SPORTOWE


Organizowane w punkcie zajęcia sportowe mają na celu:
- kształtowanie nawyku prawidłowej postawy ciała,
- próba likwidacji lub zahamowania ewentualnych błędów lub wad postawy,
- rozwijanie i doskonalenie cech motorycznych: siły, szybkości, wytrzymałości, gibkości, koordynacji ruchowej,
- zwiększenie siły mięśni,
- zwiększenie wydolności układu krążeniowo-oddechowego,
- poznanie różnorodnych gier i zabaw ruchowych oraz ćwiczeń fizycznych,
- wyrabianie koleżeńskości oraz umiejętności postępowania według zasad fair-play,


WARSZTATY PLASTYCZNE


„Każdy człowiek jest na swój sposób artystą”
H. Read

„Należy pozwalać dzieciom rysować, co chcą i jak chcą,
byle rysowały chętnie i szczerze" /S. Szuman/.


W trakcie warsztatów plastycznych przedszkolaki poznają różnorodność form artystycznych. Uczą się posługiwać kredką, farbami, masami plastycznymi, odkrywają różne materiały, tworzywa i faktury. Zajęcia te są doskonałym wstępem do dalszej edukacji artystycznej, rozwijają podstawowe umiejętności manualne dziecka i otwierają go na nowe doznania poprzez wesołą zabawę.

WYCHOWANIE PLASTYCZNE:

- pobudza i rozwija umiejętność wypowiadania swojego osobistego stosunku do rzeczywistości za pomocą linii i plamy, barwy i kształtu,
- kształci aktywność myślową, pobudza wyobraźnię i wyzwala, inicjatywę twórczą,
- kształtuje osobowość oraz wzbogaca przeżycia, rozszerza horyzonty myślowe,
- daje zadowolenie i radość płynącą, z wiary we własne siły, możliwości twórcze,
- uczy współistnienia w zespole ludzkim.


Facebook


Zajęcia dodatkowe
j. angielski J.Angielski
kolo odkrywcy Koło Małego Odkrywcy
rytmika i logopedia Rytmika i zajęcia logopedyczne
sportowe i plastyczne Zajęcia sportowe i plastyczne